Velkommen

Velkommen til G/F Gefions websider.

Søger du information om grundejerforeningen som ikke fremgår af disse sider er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Brøndrensning i uge 45: I uge 45 får vi renset vores brønde, så vejene kan afvandes normalt vinteren over. Det er naturligvis vigtigt at alle brøndene tilgængelige i den uge og vi skal bede jer undgå at parkere så I dækker for ristene – i det omfang det er muligt.

Voldsneglen – din nye fjende i haven. Vi skal opfordre til at bekæmpe dette nye haveædende bæst.

TrygFonden opfordrer: Bliv hjerteløber

Stor aktivitet i øjeblikket med STORE LASTVOGNE – Forventer du levering af stort gods og byggematerialer på vores små veje så bed venligst leverandøren om at levere i en passende størrelse lastvogn så vi minimerer udgifterne til skader på vores veje og fortove.