Velkommen

Velkommen til G/F Gefions websider.

Søger du information om grundejerforeningen som ikke fremgår af disse sider er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Stor aktivitet i øjeblikket med STORE LASTVOGNE – Forventer du levering af stort gods og byggematerialer på vores små veje så bed venligst leverandøren om at levere i en passende størrelse lastvogn så vi minimerer udgifterne til skader på vores veje og fortove.

Slaghullerne på Engvej –  Vi har fyldt stabilgrus i slaghullerne på strækningen mellem Neapelvej og Prins Buris vej som en midlertidig løsning for at undgå ulykker i mørket.
Vi forventer at få slaghullerne repareret permanent snarest.

Nyhedsbrev for December 2016 kan findes i menuen under “Nyhedsbreve”