Velkommen

Velkommen til G/F Gefions websider.

Søger du information om grundejerforeningen som ikke fremgår af disse sider er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

FASTELAVN, er mit navn …

Velkommen til Gefions fastelavnsfest søndag d. 26. februar kl. 13 på Neapelvej.

Der bliver tøndeslagning, fastelavnsboller og priser for bedste kostumer.
Alle er varmt velkomne.
Tilmelding til postkassen Milanovej 41 senest d. 25. februar kl. 13.

Stor aktivitet i øjeblikket med STORE LASTVOGNE – Forventer du levering af stort gods og byggematerialer på vores små veje så bed venligst leverandøren om at levere i en passende størrelse lastvogn så vi minimerer udgifterne til skader på vores veje og fortove.

Slaghullerne på Engvej –  Vi har fyldt stabilgrus i slaghullerne på strækningen mellem Neapelvej og Prins Buris vej som en midlertidig løsning for at undgå ulykker i mørket.
Vi forventer at få slaghullerne repareret permanent snarest.

Nyhedsbrev for December 2016 kan findes i menuen under “Nyhedsbreve”