Velkommen

Velkommen til G/F Gefions websider.

Søger du information om grundejerforeningen som ikke fremgår af disse sider er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

G/F Gefions generalforsamling for 2020/2021

Generalforsamlingen finder sted den 29. september kl. 19:00 i Sundkirkens menighedssal på Lodivej.  
Se indkaldelse og beretning her

Vel mødt!

——– 

Voldsneglen – din nye fjende i haven. Vi skal stadig opfordre til at bekæmpe dette nye haveædende bæst. Særligt her i foråret.

TrygFonden opfordrer: Bliv hjerteløber

STORE LASTVOGNE – Forventer du levering af stort gods og byggematerialer på vores små veje så bed venligst leverandøren om at levere i en passende størrelse lastvogn så vi minimerer udgifterne til skader på vores veje og fortove.