Nyttehaverne

Baggrundshistorien

På generalforsamlingen i 2010 besluttede Gefions medlemmer at udstykke og sælge det til foreningen hørende nyttehaveareal på Strandlodsvej.

Arealet blev herefter blevet udstykket i tre byggegrunde og solgt i samarbejde med grundejerforeningen Rugbakken, som ligeledes havde andel i arealet.

Provenuet af salget dækkede de for Gefions vedkommende relativt store udgifter til vejvedligeholdelse, som foreningen måtte afholde.

For at kunne gennemføre den pålagte vejvedligeholdelse før provenuet af grundsalget var til rådighed, oprettede Gefions vejbidragsbetalende medlemmer en kassekredit på 1.500.000,- med personlig og solidarisk hæftelse. Samtidig fortsatte Gefions vejbidragsbetalende medlemmer med af indbetale normalt vejbidrag til foreningens vejvedligeholdelseskonto.