Parkeringsundersøgelse, februar 2018

Kære medlemmer,
Vi har tidligere udført en lille uformel web-undersøgelse her i foreningen vedrørende tre-timers parkeringszonens indflydelse på vores område. Vi har tillige diskuteret emnet med syv andre foreninger her i Sundbyøster, og der ser ud til at tegne sig en generel stemning for samlet at indføre tre-timers parkeringszone i alle otte foreningers områder. I den forbindelse vil gerne spørge jer om jeres holdning til det.

 

Vi vil meget gerne bede om jeres svar senest den 14. februar 2018.

 

Formularen bliver omdelt til alle medlemmer på papir mandag den 5. februar. Den udfyldte formular kan lægges i postkassen hos et medlem af Gefions bestyrelse.
I må hjertens gerne vælge at svare elektronisk ved at benytte Spørgeskema om parkering primo 2018 – 14 feb (.docx), som findes på https://gf-gefion.dk/?page_id=310 – eller alternativt kan I printe, udfylde, og skanne Spørgeskema om parkering primo 2018 – 14 feb.

 

Se evt. også Københavns Kommunes information om tidsbegrænsede zoner her:
– https://www.kk.dk/parkering
– https://pbutikken.kk.dk/tilladelser-til-private/tidsbegraenset-zone