Maj 2015

22. maj 2015

Så fik vi afholdt det første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er fortsat konstitueret med Anne Marie Sandgaard som kasserer, og John Grøndahl som vejansvarlig.
Vi kunne også til bestyrelsesmødet byde velkommen til Henning Nørgaard som nyt bestyresesmedlem. Vores nye suppleant Troels Kjersgaard var desværre forhindret men bestemt også et varmt velkommen til ham.
Vores veje
Den største del af bestyrelsens aktiviteter er som oftest forbundet med vedligeholdelsen af vores veje, og på generalforsamlingen blev der da også rejst spørgsmål omkring vedligeholdelse – se eventuelt referatet: http://gf-gefion.dk/dok/Referat%20af%20generalforsamlingen%202015.pdf
Udgifterne til vejvedligeholdelse er høje og vi lægger os i selen for at administrere midlerne optimalt. I den forbindelse har den nye bestyrelse besluttet at stille de planlagte hjørner med chaussesten i beton ved Neapelvej/Milanovej og Neapelvej/Genuavej i bero. Det er bestyrelsens vurdering at hjørnerne fremstår nye og at yderligere vedligeholdelse, både af disse hjørner og generelt set, ikke bør udføres før det reelt er påkrævet.
Vi vil fremover nok også føre en lidt mere aktivistisk linje for at gøre opmærksom på at det enkelte medlem har ansvaret for at vedligeholde fortov, bagkant og vej (ud til midten) således at det holdes fri for ukrudt. Vi har netop postet meget store summer i at forny vej og fortov i store dele af foreningen, og det skulle helst holde meget længe. Samtidig skal vi opfordre til at hæk og grene fra træer trimmes så man kan passere på fortovet.
Tag et kig på foreningens “Love vedrørende vejforhold” som er den sidste side i foreningens vedtægter (http://gf-gefion.dk/dok/Love%20gefion%202011.pdf),  samt Lov om private fællesveje (http://gf-gefion.dk/dok/lov_om_private_faellesveje.pdf)
Gadebelysning
På generalforsamllingen udtrykte flere medlemmer interesse i hvordan den fremtidige belysning kommer til at se ud.
Bestyrelsen har kontaktet Københavns Kommune, og har efterfølgende modtaget en kopi af den samlede plan – herunder planen for Amager Øst. Der er i øjeblikket ingen tidsplan for udskiftningen i vores område men planerne for de enkelte bydele publiceres på kommunens hjemmeside efterhånden som de er klar: http://www.kk.dk/gadebelysning
Hvis I har interesse i at se kommunens plan for området så kontakt venligst vores vejansvarlige John Grøndahl, eller formanden (undertegnede). Planerne er i PDF format og fylder ca. 450Mb.
Nabohjælp
Der er til stadighed en vis inbrudsfrekvens i området. Vi vil derfor endnu engang opfordre til at I benytter hinandens øjne og ører for at dæmme op. Enten ved at benytte sig af mulighederne på nabohjælp.dk, eller blot gennem uformelle aftaler naboer imellem. Se eventuelt http://www.xn--nabohjlp-o0a.dk/om-nabohjaelp/saadan-nabohjaelper-du/
Ferieparkering
Ferietiden nærmer sig og foreningens beliggenhed tæt på metrostationerne og lufthavnen gør at vores medlemmer kan tilbyde familie og venner ferieparkering i området. Vi skal venligst henstille til at hvis man tilbyder ferieparkering at der parkeres enten på egen grund eller ud for egen grund.
Loppemarked
Det årlige loppemarked på Neapelvej (øst for Strandlodsvej) bliver igen i år arrangeret af Helle og Flemming som bor i Neapelvej 9.
Loppemarkedet finder sted den 30. maj mellem 10:00 og 16:00. Vel mødt!
På bestyrelsens vegne – God pinse og rigtig god sommer.