November 2015

1. november 2015
Efterår og vinter står for døren, og løvfaldet giver lidt ekstra aktivitet i haverne. Det er nu at det er en god ide at kontrollere om radiatorer virker, om tagsten og indækninger er i stand til at klare vinteren, og om sneskovlen er funktionsdygtig.
Selvom det er lidt tidligt med opfordringen så husk at få ryddet sne foran jeres ejendom så post- og renovationsmedarbejdere mv. kan passere.
Vores veje 
 
VIGTIGT: Vi får renset vejbrønde i foreningen en gang om året. Oprensningen bliver udført her i den kommende uge (uge 45, fra den 2. november). Vi skal derfor bede jer om at være opmærksomme på ikke at parkere så bilen dækker for adgang til vejbrøndene.
Vi har stadig et udestående med entreprenøren Munck som mangler at lægge såkaldt OB lag på et par steder i foreningen hvor der er mindre skader på vejen. Vi er i kontakt med Munck og de er opmærsomme på at det skal udbedres.
Det er i øvrigt vores umiddelbare forventning at det også er Munck som skal genoprette veje og fortove efter opsætning af den nye gadebelysning.
Sidst men ikke mindst har vi netop fået udbedret en række slaghuller på Engvej.
Udlodning at provenu fra salg af nyttehaverne
På den seneste generalforsamling oplyste vi at vi havde bedt vores skatterådgiver (REVITAX) om at anmode SKAT om et bindende svar på hvorvidt provenuet skulle angives som personlig indkomst eller kapitalindkomst. Vi afventer stadig svar, og følger op på sagen gennem REVITAX.
Gadebelysning
Udskiftningen af gadebelysningen er så småt begyndt i området men er ikke nået til Gefion endnu. Områderne bliver projekteret efterhånden som arbejdet skrider frem.
En til to uger før arbejdet starter i vores forening vil kommunens entreprenør invitere bestyrelsen til en gennemgang af opsætningen.
Ifølge de foreløbige oplysninger vi har modtaget vil de største genopretningsarbejder være nødvendigt der hvor vi har de store “fletmaster” i metal da de er funderet med en hel del beton.Samtidig vil ikke alle lysmaster nødvendigvis blive sat hvor de står nu da “lysmønstret” med den nye belysning er anderledes end det nuværende. Vi melder ud så snart vi har planen i hånden.
Nabohjælp
Som endnu et fast indslag i nyhedsbrevet vil vi gøre opmærksom på Nabohjælp. En del i foreningen er allerede medlemmer med profiler på nabohjælp.dk og i bestyrelsen vil vi gerne opsætte Nabohjælp-skiltning i området. Der er dog nogle krav til kommunens godkendelse af skiltenes placering som vi afventer afklaring på inden vi kan bestille skiltene.
Gefions hjemmeside
 
Vores hjemmeside er funktionsdygtig men meget utidssvarende.
Hvis der er et medlem her i foreningen som kunne tænke sig at påtage sig opgaven med at revitalisere gf-gefion.dk så henvend dig meget gerne til et medlem af bestyrelsen eller undertegnede.
Vi ønsker at gøre navigationen mere intuitiv, at gøre adgangen til opdateringer nemmere, samt at imødekomme interessen på generalforsamlingen om en intern “opslagstavle” for medlemmerne.
Nye medlemmer 
I den forløbne periode er der kommet nye medlemmer til i Neapelvej 6 og Genuavej 27.
Velkommen til!