Parkeringszone

Information om det kommende borgermøde om en eventuel udvidelse af parkeringszonen langs metrostationerne ud mod Tårnby kommune.
Der afholdes borgermøde om spørgsmålet den 2. december kl 19.00 på Filipskolen.

Mødeinformation her

Her er mødereferatet: Referat – borgermøde om parkering langs metrolinjen Amager Strand til Femøren 02-12-15

og præsentationen fra mødet: Oplæg om parkering langs metrolinjen