Generalforsamling 2022

Indkaldelse og beretning (afventer upload)

Referat af den ordinære generalforsamling den 26. april 2022

Regnskab 2021 og budget 2022