Bestyrelsen

Formand:
Peter Ravn-Olesen
Milanovej 41
peter@ravn-olesen.dk

Kasserer:
Svend Feld
Engvej 44
feld44@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
John Grøndahl (vejansvarlig)
Milanovej 39
johngrondahl@yahoo.dk, tlf. 42 51 41 90

Henning Nørgaard
Milanovej 30

Lise Bruun
Engvej 40

Suppleanter:
Torben Houmark Jensen
Genuavej 19

Troels Kjærsgaard
Strandlodsvej 116

Revisor:
Helle Truelsen
Neapelvej 9