Bestyrelsen

Formand:
Peter Ravn-Olesen
Milanovej 41
peter@ravn-olesen.dk

Kasserer:
Svend Feld
Engvej 44
feld44@gmail.com

Vejansvarlig:
Lise  Bruun
Engvej 40

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Nicklas Grunnet Sandager
Neapelvel 4, 1. sal

Frank Biel Knudsen
Engvej 24

Suppleanter:

Troels Kjærsgaard
Strandlodsvej 116

Torben H. Jensen
Genuavej 19

Revisor:
Helle Truelsen
Neapelvej 9