Januar 2019

Kære medlemmer,
Herunder er der lidt nyt fra foreningen. 

Parkeringszone i området

Københavns Kommune (KK) fandt desværre ikke plads i budgettet for 2019 til hverken at kunne etablere betalingsparkering eller 3-timers zone i området. KK står stadig ved deres tilsagn om at indføre 3-timers zone, men vi er dog ret sikre på at KK ikke finder midler til projektering og skiltning mv. i 2019. Vi kan derfor desværre ikke forvente at 3-timers zonen bliver indført før tidligst i 2020. 

Renovering af fortov i den østligste ende af Neapelvej

Bestyrelsen har som bekendt arbejdet på at finde en mindre entreprenør til at udføre renoveringsarbejdet for at holde prisen nede. I efteråret 2018 forhandlede vi os da også til rette med en entreprenør mht. pris, omfang og hvornår arbejdet skulle udføres. Desværre meddelte entreprenøren bestyrelsen i slutningen af november at han alligevel ikke kunne påtage sig opgaven pga. sygdom i den nærmeste familie (firmaet lukkede). Trist for både entreprenør og os. Nu er vi på jagt efter en ny entreprenør og tager meget gerne imod tips fra foreningens medlemmer.

Hunde høm-høm!

‘Vi kender det alle. Det er ikke særlig sjovt at skulle rydde hundeefterladenskaber op efter andres hunde, og der er bestemt også forskel på hundeejernes opfattelse af oprydningsansvaret. Personligt har jeg oplevet begge ender af spektret: en hundeejer som ofte går forbi vores hus gik i panik fordi hun havde glemt hundeposen og insisterede på at hente hundeposer derhjemme så hun kunne rydde op. Jeg har også oplevet et par teenage-piger som ringede på for at spørge efter en pose så de kunne rydde op. I den anden ende har vi oplevet hundeefterladenskaber helt oppe på kanten af vores blomsterbed, og sågar helt inde på trappen op til vores hoveddør(!) Det er et emne som optager mange husejere og det er da vist ligefrem ulovligt ikke at rydde op (se https://www.bolius.dk/er-det-lovligt-at-efterlade-hundelort-paa-fortovet-688/). Om politiet dukker op hvis man anmelder misæderen er nok tvivlsomt …På foranledning af et medlem på Engvej vil jeg gerne sætte en debat i gang i foreningen om hvordan man bedst muligt undgår efterladenskaber på fortovet. Kan det betale sig at foreningen investerer i såkaldte “Høm Høm stationer”? Hvordan påtaler man det bedst overfor hundeejeren hvis man ser det?Er det nyttesløst at påtale fordi de hundeejere som ikke rydder op efter sig alligevel uden for pædagogisk rækkevidde? Debatten er oprettet her: https://gf-gefion.dk/?p=360Undertegnede er moderator …


På bestyrelsens vegne – Godt Nytår!