Generalforsamling og regnskab 2020

Revideret regnskab 2020

Notér venligst at der på grund af Covid-19 ikke er afholdt ordinær generalforsamling i 2020