Ladestandere

Opladning af elbiler ved kantstenen

Københavns Kommune (KK) tillader IKKE, at der ligger et ladekabel på tværs af fortovet. KK tillader to løsninger:

  1. Der stilles en ladestander op i det smalle stykke asfalt mellem fortovsflisen og kantsenen (af KK kaldet ’Inventarzonen’).
  2. Ladekabel fra stik på egen grund lægges ved ladning i en nedgravet bakke, der ligger i niveau med fortovsflisen.
Eksempel på ladekabel over fortov

Begge løsninger kræver grundejerforeningens individuelle godkendelse.
De fleste matrikler har haft parkering på grunden, men nogle steder er den sløjfet. Ved nybyggeri er der krav om parkeringsplads til to biler på hver matrikel.

Foreningens politik er:

  • Elbilsejeren etablerer parkering med opladning på egen grund
  • Vi tillader ikke, at der stilles ladestandere op i inventarzonen i G/F Gefion
  • Vi er åbne for, at der lægges en bakke ned på tværs af fortovet. Bakkemodel skal godkendes af bestyrelsen før påbegyndelse af etablering
  • Grundejer skal selv afholde alle omkostninger og skal – medmindre ny beboer skriftligt overtager forpligtigelsen – selv retablere fortovet uden bakke ved fraflytning.