Generalforsamling den 20. april 2016

Kære medlemmer,
I år bliver grundejerforeningens generalforsamling afholdt onsdag den 20. april 2016 kl. 19:00 i Sundkirkens mødesal på Lodivej.

Agenda: Indkaldelse og Agenda, 2016

Formandens beretning: Beretning Gefion 2016

Hvis man er forhindret i at deltage, vil vi naturligvis opfordre til at man enten giver fuldmagt til et andet medlem, eller alternativt afgiver sin brevstemme. Brevstemmer kan aflevers til et medlem af bestyrelsen.

Dokument til fuldmagt og stemmeafgivelse i forbindelse med forslag: Fuldmagt – Stemme 2016

 

Den formelle indkaldelse, beretning mv. er omdelt til alle medlemmer den 6. april 2016.
Vi skal varmt opfordre til fremmøde da der også i år vil være afstemninger der vedrører både medlemmerne på Strandlodsvej samt vejbidragsmedlemmer.